Материали 1-10 от 3

Общи характеристики на съвременното демократично управление на Република България 13 стр.

Общи характеристики на съвременното демократично управление на Република България

Една от най-кратките дефиниции на пряка демокрация е възможността гражданите непосредствено и окончателно да решават въпроси на държавното управление. Формите на пряката демокрация могат да са различни.
monsimon+
4 0
Граждански контрол над законодателната власт 97 стр.

Граждански контрол над законодателната власт

Контролът е много важен фактор в процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на научното равнище на държавното управление с издигането на равнището...
lubega
3 1