Материали 31-40 от 145

Технология на контрола върху ликвидността на банките Принципи за управление и надзор върху ликвидността 12 стр.

Технология на контрола върху ликвидността на банките. Принципи за управление и надзор върху ликвидността

Ликвидността на банките е способност за тяхното управление, представлява способността им във всеки един момент без забава да могат да изпълняват ежедневните си задължения, както в нормална банкова среда, така и в условията на криза...
emoto_92
1 0
Контролинг 19 стр.

Контролинг

Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането на подходящи системи за управление. Контролингът е система за целево-адаптивно управление. В последното издание на немски език на "Икономически речник" той се определя като концепция за информа
nezabravima
4 1
Лизингът- нетрадиционна форма на финансиране на ДМА 19 стр.

Лизингът- нетрадиционна форма на финансиране на ДМА

В икономиката на всяка страна, независимо от достигнатата степен на социално и икономическо развитие, основно ключово звено е отделната стопанска единица - предприятието, компанията, корпорацията...
loli
0 0
Анализ на ликвидността платежоспособността и кредитоспособността 19 стр.

Анализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността

Видове ликвидност. Измерване на ликвидността – показатели(коефициенти на ликвидност). Текуща и критична платежоспособност. Буфери- ликвидност и платежоспособност. Финансова гъвкавост...
silviQ
12 2
Данъчна политика като фактор на икономически растеж 13 стр.

Данъчна политика като фактор на икономически растеж

Връзката между данъците и икономическия растеж е еднозначна – по-ниските данъци водят до по-висок растеж. Това твърдение е в сила както за развити, така и за развиващи се страни, но при вторите ефектите от по-ниските данъци са дори...
gecata_maina
3 0
Контрол върху облагането с акциз 15 стр.

Контрол върху облагането с акциз

Законът за акцизите и данъчните складове и Правилникът за прилагането му, издаден от министъра на финансите регламентират режима на акцизно облагане, задължените по него лица, начините и условията за лицензиране
silviQ
4 1
Министерство на финансите 18 стр.

Министерство на финансите

Министерство на финансите е учредено през 1879г. в съответствие с Търновската Конституция. Неговата цел е била да подготви и въведе Държавния Бюджет. Министерството играе важна роля до средата на 40-те години...
lubega
0 0