Материали 1-10 от 14

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз 52 стр.

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз

Обект на дипломната работа се явява образователната система в своята цялост, структура и управление (в т.ч. организация на дейността, инвестиции в областта, зает персонал и квалифицирани кадри, инфраструктура и суперструктура на институциите...
daniche90
0 0
Обхват и приложение на функциите на валутния контрол 54 стр.

Обхват и приложение на функциите на валутния контрол

Валутният контрол заема важно място в системата на финансовия контрол в страната. Международните връзки сътрудничеството на нашата страна с другите държави, изискванията на Европейския съюз...
ndoe
0 0
Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети 46 стр.

Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети

През последните години с особена острота се налага проблемът с верността на финансовите отчети на публични предприятия, които в последствие се оказват "неверни", независимо, че са заверени от сериозни одиторски компании...
emoto_92
4 0