Материали 1-10 от 188

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз 52 стр.

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз

Обект на дипломната работа се явява образователната система в своята цялост, структура и управление (в т.ч. организация на дейността, инвестиции в областта, зает персонал и квалифицирани кадри, инфраструктура и суперструктура на институциите...
daniche90
0 0
Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната 68 стр.

Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната

Слабата ефективност на парламентарния контрол над службите за "Сигурност" е породена от липсата на задълбочено познаване на неговата същност и мястото му в парламентарната практика; недостатъчна институционализиралия на парламентарния к
nerven
0 0
Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти на примера на подбора и назначаването на персонал в quotТелерик Българияquot АД 95 стр.

Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти (на примера на подбора и назначаването на персонал в "Телерик България" АД)

Целта на тази магистърска теза е да се изследват етапите и да се анализират специфичните особености при цялостната процедура по подбор и назначаване на софтуерни специалисти в една действително съществуваща организация...
aronn
0 0
Икономически растеж на България като член на Европейския съюз 92 стр.

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз

Целта на дипломната работа е да представи анализ на икономическото развитие на страната ни за последните пет години, като определен акцент е поставен върху последните две години...
the_magicer
0 0
Контрол върху пазара на обществените поръчки 79 стр.

Контрол върху пазара на обществените поръчки

Предмет на изследване е осъществявания предварителен, текущ и последващ контрол върху възлагането на обществени поръчки в страната – основни положения, проблемни области, насоки за постигане на прозрачност и ефективност...
messi
0 0
Предизвикателствата пред България и Европейския енергиен пазар на примера на проекта quotЮжен потокquot 61 стр.

Предизвикателствата пред България и Европейския енергиен пазар на примера на проекта "Южен поток"

Тема на тази разработка ще бъде проекта "Южен поток" и неговото влияние върху енергийните пазари на България и ЕС. Проблемите, който той създава при реализацията и пропуснатите ползи от неговото временно прекратяване...
messi
0 0
Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на quotАромаquot АД 100 стр.

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на "Арома" АД

Изследователската цел е да се направи финансова оценка на "Арома" АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела за оценка на цел
daniche90
0 0
Характеристика на контролинга като система за целевоадаптивно управление 90 стр.

Характеристика на контролинга като система за целевоадаптивно управление

В първата глава се проследява характеристиката на контролинга като система за целево-адаптивно управление - в тази глава се разглежда контролинга като система от управленски функции, мястото му в системата на управление, задачи на контролинга...
aronn
0 0
Подпомагане на малките и средни предприятия по програма quotКонкурентоспособностquot 62 стр.

Подпомагане на малките и средни предприятия по програма "Конкурентоспособност"

В частност целта на анализа е да се разкрият тези тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на страната по отношение използването на средствата по Структурните фондове на ЕС...
silviQ
0 0