Материали 1-10 от 2

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система 31 стр.

Общественото мнение за предстоящите промени в пенсионната система

На противоположната позиция, а именно, че няма да успеят да съберат необходимия осигурителен стаж, застават най-често представителите на малцинствата, нискообразованите респонденти и трудово активните хора с нисък жизнен стандарт...
cblock
0 0
Концептуална рамка на понятието социална работа 85 стр.

Концептуална рамка на понятието социална работа

С настъпването на демократичните промени у нас се създадоха реални условия за по-голяма откритост на затворната система и значително по-голяма прозрачност на различните дейности в нея...
ndoe
0 0