Материали 1-10 от 6

Закон за корпоративното подоходно облагане приложение при облагането на банките в България 48 стр.

Закон за корпоративното подоходно облагане – приложение при облагането на банките в България

Целта на настоящото изследване е да се получи ясна и точна представа за механизма на действие на корпоративното подоходно облагане на банковата печалба в България в неговата многоаспектност и целенасоченост...
messi
0 0
Анализ на капиталовата адекватност на банките 22 стр.

Анализ на капиталовата адекватност на банките

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат....
admin
9 2