Материали 1-10 от 1

Фискална децентрализация 15 стр.

Фискална децентрализация

Децентрализацията обикновено се дефинира като процес, при който държавата прехвърля на местната власт права и отговорности за изпълнение на определени функции, свързани с предлагането на публичните стоки и услуги, чието потребление е пространствено...
emoto_92
8 0