Материали 1-10 от 1

Структура историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България 6 стр.

Структура, историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България

1.Историческо развитие. Основните моменти в историята на българската банкова система са разгледани в четири основни по-важни етапа, свързани с по-значимите събития, определящи границите и разкриващи закономерности за системата като подконтролна среда.
fatality
0 1