Материали 1-10 от 4

Иконометрия 19 стр.

Иконометрия

Потребността от измерване и моделиране на количествените изменения на икономическите явления се появява отдавна. Но отделянето на ново научно направление точно за тази цел се наблюдава едва от началото....
admin
9 4
Система на националните сметки 4 стр.

Система на националните сметки

За да се изследва връзките в икономическата система, необходимо е да се определят физическите лица и организациите, който са автономни центрове за вземане на решения, и да се характеризира тяхната деъност чрез приходите, които получават,...
admin
8 1