Материали 1-10 от 145

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 17 стр.

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тема 17: ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Най- общо казано здравното осигуряване в страните от Европа има сравнително дълга история. Едновременно с общото развитие на обществата възниква необходимостта и от развитие на установените с
silen_as
0 0
 Петролните кризи от 70-те Банковата криза във Великобритания от 1973-75г 24 стр.

"Петролните кризи от 70-те . Банковата криза във Великобритания от 1973-75г."

Кризисните процеси в световната икономика не са ново явление.Те са дълбоко свързани с глобалните промени и преразпледеления.Повечето значими от тях свързваме с доктрината на „модерния“ свят капитализма.А последната криза от 2007-2009г. е типичен пример
n.terziev
0 0
Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз 52 стр.

Проблеми при финансирането на образованието в България и страните от Европейския съюз

Обект на дипломната работа се явява образователната система в своята цялост, структура и управление (в т.ч. организация на дейността, инвестиции в областта, зает персонал и квалифицирани кадри, инфраструктура и суперструктура на институциите...
daniche90
0 0
Структура историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България 6 стр.

Структура, историческо развитие и нормативно регулиране на системата за банков контрол в България

1.Историческо развитие. Основните моменти в историята на българската банкова система са разгледани в четири основни по-важни етапа, свързани с по-значимите събития, определящи границите и разкриващи закономерности за системата като подконтролна среда.
fatality
0 1
Обхват и приложение на функциите на валутния контрол 54 стр.

Обхват и приложение на функциите на валутния контрол

Валутният контрол заема важно място в системата на финансовия контрол в страната. Международните връзки сътрудничеството на нашата страна с другите държави, изискванията на Европейския съюз...
ndoe
0 0
Системи за финансиране на застрахователната дейност 25 стр.

Системи за финансиране на застрахователната дейност

Първоначално- необходимо за започването на работа на застрахователното дружество. При АД наред с основния капитал акционерите могат да внасят и средства за създаване на организационен фонд на дружеството. При взаимозастрахователните компании основния...
nerven
0 0