Материали 1-10 от 12

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 17 стр.

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тема 17: ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Най- общо казано здравното осигуряване в страните от Европа има сравнително дълга история. Едновременно с общото развитие на обществата възниква необходимостта и от развитие на установените с
silen_as
0 0
Системи за финансиране на застрахователната дейност 25 стр.

Системи за финансиране на застрахователната дейност

Първоначално- необходимо за започването на работа на застрахователното дружество. При АД наред с основния капитал акционерите могат да внасят и средства за създаване на организационен фонд на дружеството. При взаимозастрахователните компании основния...
nerven
0 0
Теми по финанси 23 стр.

Теми по финанси

1.Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти 2.Поведение на лихвените проценти 3.Парите 4.Търсене на пари 5.Парична политика 6.Паричен съвет 7. Парични режими 8.Връзка между парите и инфлацията... Моля да не се публикува безплатно !
silviQ
0 0
Поведение във финансите 17 стр.

Поведение във финансите

Финансите са наука за управлението на парите. Те са важен елемент на всеки стопански механизъм и познаването им е абсолютно необходимо за всеки, който има претенциите да намери своето място в икономическите структури и да работи професионално...
the_magicer
0 0
Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство 17 стр.

Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство

Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство. Фактори, влияние върху равнището и динамиката на цени. Взаимодействие на цените с ДДС и акцизите. Елементи и структури цените. Система на цените...
nerven
0 0
Пасиви и пасивни операции на банката Структура на пасивите СК и специални изисквания за капиталова адекватностКапиталови стандарти и методи за тяхното измерванеТекущи спестовни и срочни депозитиЗаеми от банки и други пасивиМеждубанкови пасивни оп 3 стр.

Пасиви и пасивни операции на банката .Структура на пасивите. СК и специални изисквания за капиталова адекватност.Капиталови стандарти и методи за тяхното измерване.Текущи ,спестовни и срочни депозити..Заеми от банки и други пасиви.Междубанкови пасивни оп

В банките се осъществяват три основни вида операции – активни, пасивни и комисионни (посреднически). Привличането на капитали в банките се осъществява посредством пасивните банкови операции...
mOn
17 1
Борсова търговия 266 стр.

Борсова търговия

Механизъм на борсовата търговия. Правилник на борсата. Класически механизъм на борсовата търговия. Договор клиент-член на борсата. Брокерски къщи. Откриване и закриване на сделки. Видове поръчки. Взаимоотношения на члена на борсата с брокер ...
lubega
1 1