Материали 11-20 от 145

Теми по финанси 23 стр.

Теми по финанси

1.Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти 2.Поведение на лихвените проценти 3.Парите 4.Търсене на пари 5.Парична политика 6.Паричен съвет 7. Парични режими 8.Връзка между парите и инфлацията... Моля да не се публикува безплатно !
silviQ
0 0
Задание за самостоятелна работа по финанси 12 стр.

Задание за самостоятелна работа по финанси

Родител желае да осигури детето си с годишна рента в размер на 8000 лв., платими в края на всяка от 5-те години от следването му във ВУЗ. Пресметнете колко капитал трябва да се вложи, за да се откупи тази рента, ако лихвата е 5% годишно...
lubega
0 0
Поведение във финансите 17 стр.

Поведение във финансите

Финансите са наука за управлението на парите. Те са важен елемент на всеки стопански механизъм и познаването им е абсолютно необходимо за всеки, който има претенциите да намери своето място в икономическите структури и да работи професионално...
the_magicer
0 0
Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство 17 стр.

Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство

Цени и ценообразуване - същност и роли па цените в пазарното стопанство. Фактори, влияние върху равнището и динамиката на цени. Взаимодействие на цените с ДДС и акцизите. Елементи и структури цените. Система на цените...
nerven
0 0
Фискална децентрализация 7 стр.

Фискална децентрализация

Децентрализация е процес, при който държавата прехвърля на местната власт права и отговорности за изпълнение на определени функции, свързани с предлагането на публичните стоки и услуги, потреблението на които е ограничено пространствено на територията...
nerven
0 0