Материали 61-70 от 73

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела 14 стр.

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела

Следственият експеримент представлява реконструкция на обстоятелствата относно събитието на п-ето чрез използване на метода на моделирането-наподобяват се фактическите обстоятелства...
admin
8 0