Материали 1-10 от 4

Наказателно право особена част 22 стр.

Наказателно право – особена част

Обща характеристика на особената част на наказателното право. Особената част е система или съвкупност от особени наказателни норми, в които са очертани отделните видове престъпления и са предвидени наказания за тях....
loli
12 3
Наказателно право 29 стр.

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми като специфично средство за противодействие на престъпленията посредством предвиждане и налагане на наказание на извършилите ги лица. наказателното право визира общественоопасните деяния...
nezabravima
10 1