Материали 1-10 от 73

Въведение в наказателното право Понятие за общата част на НК 10 стр.

Въведение в наказателното право. Понятие за общата част на НК

Наказателното право е онзи отрасъл на правната система, който установява кои деяния са престъпления и какви са наказанията за тях. Негов единствен източник е приетият през 1968 година Наказателен кодекс...
the_magicer
0 0