Материали 11-20 от 73

Понятие за стопански престъпления Съпоставки между германската и българската уредба и практика 28 стр.

Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика

Всички разкрити и разследвани досега престъпления на "белите якички" имат нещо общо помежду си. Те не са случайни, изолирани актове, "грешна стъпка” в живота на един човек и донякъде се отдалечават от схващането на углавно
daniche90
0 0
Наказателоправни норми 34 стр.

Наказателоправни норми

Правните норми,освен че са задължителни правила за поведение, представляват също изразена в езикова форма държавна воля. Тяхното прилагане е невъзможно, ако действителното съдържание на тази воля не е изяснено преди всяко приложение на съответната...
daniche90
0 0
Международно наказателно правосъдие 40 стр.

Международно наказателно правосъдие

Международното право се характеризира като един от елементите на надстройката, а спецификата на международното право като надстроечно явление се разглежда в своеобразното въздействие върху него от страна на икономическия строй на обществото;...
aronn
0 0