Материали 41-50 от 73

Наказателно право особена част 22 стр.

Наказателно право – особена част

Обща характеристика на особената част на наказателното право. Особената част е система или съвкупност от особени наказателни норми, в които са очертани отделните видове престъпления и са предвидени наказания за тях....
loli
12 4
Наказателно изпълнително право 43 стр.

Наказателно изпълнително право

Започва да се оформя под наименованието пенитенциарно право като обособен дял на НП в края на 18 век, началото на 19 век с интитуционализирането и утвърждаването на наказанието – лишаване от свобода...
nerven
27 1
Наказателно право 29 стр.

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми като специфично средство за противодействие на престъпленията посредством предвиждане и налагане на наказание на извършилите ги лица. наказателното право визира общественоопасните деяния...
nezabravima
10 1