Материали 31-40 от 73

Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица 74 стр.

Наказателна отговорност и наказателно отговорни лица

Друга особеност е предвидена в чл. 64 от нк. в тези случай непълнолетния се осъжда на общо основание. Срещу него има влязла в сила осъдителна присъда, той се счита осъждан и се прилагат всички неблагоприятни последици...
messi
7 0
Наказателно право обща част 32 стр.

Наказателно право – обща част

Система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност...
dannyboy
6 2