Материали 51-60 от 73

Наказателно право - обща част 46 стр.

Наказателно право - обща част

Основни понятия са: престъпление и наказание. Престъплението – най-тежък вид правонарушение. Характеризира се с най-висока степен на обществена опасност, от което следва, че наказанието, което се налага, е най-тежката държавна санкция....
gecata_maina
3 0
Лекции по наказателно процесуално право 40 стр.

Лекции по наказателно процесуално право

Наказателно-процесуалното право е отрасъл на публичното право и съставлява система от правни норми, които уреждат дейността на участващите в наказателния процес органи и лица и развиващите се помежду им процесуални отношения. Характерен за него е.......
gecata_maina
21 1
Наказателно право 82 стр.

Наказателно право

Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателно-правната наука. Действие на наказателния закон по време и място. Наказателно отговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост....
admin
10 1