Материали 1-10 от 669

Дискретна математика 135 стр.

Дискретна математика

Множества, Релации, Функции, Основни принципи на изброителната комбинаторика, Основни комбинаторни конфигурации, Крайни графи и мултиграфи, Дървета, Обхождане на графи, Минимално покриващо дърво в граф, Най-къс път в граф и т.н.
gecata_maina
196 10
Лекции по дискретна математика 135 стр.

Лекции по дискретна математика

Множества, релации, функции, комбинаторика, графи, дървета, най-къс път в граф, алгоритъм на Дийкстра, формални взици и граматики, автоматни езици, крайни автомати, булеви функции, затворени мн-ва от булеви функции...
wizzair
35 2
Диференциална геометрия 110 стр.

Диференциална геометрия

Диференциална геометрия: ...Векторна функция x на скаларен аргумент изображение, при което на всяко от интервал се съпоставя вектор x(q). При дадена ортонормирана координатна система в векторът x(q) може да се представи във вида...
gecata_maina
9 0