Материали 1-10 от 8

Модулни уравнения и неравенства в училищния курс 96 стр.

Модулни уравнения и неравенства в училищния курс

Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги. Още повече, неговите проекции в емоциите и сетивата оставят следи с необратим и твърде специфичен ефект...
lubega
0 0
систематизи- рана логически структурирана и детайлно разглеждане на забележителните точки и прави в четириъгълник 95 стр.

систематизи- рана, логически структурирана и детайлно разглеждане на забележителните точки и прави в четириъгълник

Изследванията от последно време показват, че в областта на геомет- рическите знания вавилонците са били наравно с египтяните. Може да се отбележи като принос на вавилонците в областта на геометрията разработката на някои от въпросите за измерване на ъг
rusev02
0 0
Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците 13 стр.

Приложение на графиките в уроците по химия и опазване на оклолната среда за реализация на междупредметни връзки в учебната дейност на учениците

Материалът е подходящ за дипломна работа(и) с тематика междупредметните връзки в обучението по математика. Използвам е за защита на научна степен....
rusev02
5 0
Изучаване на геометричните знания в обучението по математика 1-4 клас 9 стр.

Изучаване на геометричните знания в обучението по математика 1-4 клас

Проблемът за формирането на математическите понятия у децата вълнува дидактичната и методичната мисъл още от въвеждането на аритметиката и геометрията като задължителни учебни предмети за шест-седемгодишните деца.....
ndoe
26 0
Методика на преподаването на еднакви триъгълници 13 страници 13 стр.

Методика на преподаването на еднакви триъгълници (13 страници)

Възникването на геометрията е резултат от ежедневните потребности на човека. Това се потвърждава и от името “геометрия”, което произлиза от гръцката дума „ гео” - земя, и „метрео” - измервам.
admin
3 0
Ирационални изразиуравнения и неравенства 53 стр.

Ирационални изрази,уравнения и неравенства

Изучаването на ирационални числа, ирационални изрази и свързаните с тях уравнения и неравенства са важна част от обучението по математика в средните училища, при извънкласна работа по математика, а също така и при подготовка на учениците за...
gecata_maina
15 0
Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1 67 стр.

Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1

Широко място при обучението по математика заема играта. Пронизвайки цялостният педагогически процес, играта изпълнява ролята на интегрираща дейност със своеобразното съчетаване на възпитателни и образователни задачи...
gecata_maina
33 3
Елементите от геометрия в обучението по математика клас 51 стр.

Елементите от геометрия в обучението по математика – ??? клас

Въз основа на установеното равнище на знанията и уменията за изучаваните в трети клас елементи от геометрия да се изгради проект на система от задачи , съдържащи и елементи на математическата логика....
gecata_maina
26 2