Материали 1-10 от 8

Уравнения на линии от втори ред втора степен 6 стр.

Уравнения на линии от втори ред (втора степен)

Уравнение на окръжност; Уравнения на окръжност в частни положения; Взаимни положения между окръжност и точка; Взаимни положения между окръжност и права; Уравнение на елипса; Уравнение на хипербола; Уравнение на парабола.
Luni4ka
7 0
Основни понятия и формули по Математика 4 стр.

Основни понятия и формули по Математика

Тъждествени изрази; Основни геометрични фигури; Уравнения; Признаци за еднаквост на триъгълници; Равнобедрен триъгълник; Симетрала; Правоъгълен триъгълник; Ъглополовящо на ъгъл; Неравенства между ъглите и страните в триъгълник; Успоредник; Правоъгълник; Р
Simonsita
114 5
Основни определения теореми и следствия по математика 2 стр.

Основни определения, теореми и следствия по математика

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНИНА В ПРОСТРАНСТВОТО; ВЗАИМНО ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ПРАВИ-успоредни прави; ПРАВА И РАВНИНА,ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ; ОРТОГОНАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ; ЪГЪЛ МЕЖДУ ПРАВА И РАВНИНА; ПРАВА УСПОРЕДНА НА РАВНИНА; УСПОРЕДНИ РАВНИНИ.
Simonsita
8 0