Материали 1-10 от 15

Планконспект на ситуация за четвърта възрастова група 6-7годишни 2 стр.

План–конспект на ситуация за четвърта възрастова група (6-7годишни)

Образователно направление: Математика. Ядро: Равнни фигури и форми. Тема: Кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник. Цел: Обогатяване знанията за геометричните фигури...
ndoe
0 9