Материали 1-10 от 21

Задачи Сангаку 27 стр.

Задачи Сангаку

В проекта, който предстои да ви покажа са разгледани някои по-основни задачи Сангаку. Намерени са много зависимости между радиусите на окръжностите, както и между радиусите и страните на останалите фигури...
messi
3 0
Математиката в живота 6 стр.

Математиката в живота

Математиката намира широко приложение в ежеднвените дейности на човека.Във всяка една част на заобикаящия ни свят ние можеш да открием връзка с математиката.В следващите няколко реда ще покажем някои от тези връзки с математиката...
ivan40
8 0
Цели задачи и съдържание на обучението по математика 6 стр.

Цели, задачи и съдържание на обучението по математика

Целта на обучението най-общо означава чрез специфичните научно-мирогледни и практико-приложни страни на учебното съдържание да се стимулира цялостното интелектуално,социално нравствено волево на ученика и да се изгради основата на неговото по-нататъшно...
nerven
4 1
Приложна математика 5 стр.

Приложна математика

Една икономическа система или определн икономически процес се описват с подходящи променливи велични (количествени характеристики на стоки, услуги, ресурси, обем на производството, заетост, цени от инвестиции и т.н.)...
messi
7 2
Особености на децата при възприемане на геометричната форма и геометричните фигури 7 стр.

Особености на децата при възприемане на геометричната форма и геометричните фигури’

Формата е един от признаците, по който разграничаваме предметите в пространството. Тя е получила обобщено отражение в геометричните фигури. В този смисъл те представляват сензорни еталони (образци) за форма...
ivan40
9 1