Материали 41-50 от 669

Модулни уравнения и неравенства в училищния курс 96 стр.

Модулни уравнения и неравенства в училищния курс

Присъствието, което урокът оставя в съзнанието на всеки, преминал през училището и живял чрез него, е изключително ярко и съхранено завинаги. Още повече, неговите проекции в емоциите и сетивата оставят следи с необратим и твърде специфичен ефект...
lubega
0 0
Свойства на простите числа 21 стр.

Свойства на простите числа

В първата част ще покажем как едно свойство на простите числа, а именно че всяко просто число може да се представи като сума на четири цели квадрата, има главна роля в доказателството на значително по-общото твърдението, че всяко естествено число може...
messi
0 0