Материали 1-10 от 51

Административна конфликтология 17 стр.

Административна конфликтология

Етимологията, т.е. буквалното значение на думата конфликт потвърждава за пореден път правилото, че думите непрекъснато променят своето значение. Отчитането на тази особеност е важно, защото човешкият...
ndoe
83 2
Групова динамика решаване на конфликти и водене на преговори 11 стр.

Групова динамика: решаване на конфликти и водене на преговори

Всеки индивид в ежедневието си осъществява контакт с други индивиди по различни поводи. На базата на тези контакти, неминуемо индивида попада в различни групи – семейство, екип, приятелска среда...
gecata_maina
0 0
Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти 6 стр.

Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти?

Разглеждайки въпроса, свързан с конфликтите в нашата страна и тяхното решение, придържайки се към основните идеи за мирно решаване, на първо място трябва да се определи значението на понятието конфликт...
messi
18 0