Материали 21-30 от 51

Конфликтите на работното място 5 стр.

Конфликтите на работното място

Конфликтите, възникнали на работното място, са сериозен проблем при работа в екип. Мениджърите са подложени на постоянен натиск за оптимизиране на разходи и постигане на все по-високи бизнес резултати...
ndoe
0 2
Конфликтна ситуация- обект предмет цел решение на конфликта 5 стр.

Конфликтна ситуация- обект, предмет, цел, решение на конфликта

Конфликтът е форма на проявление на противоречията – универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран от динамичното взаимодействие между най- малко две противоборстващи страни, причинени от различни интереси, потребно..
admin
79 2
Междуличностни конфликти типове основания за класификацията особености Индивидуални различия в конфликтното поведение 10 стр.

Междуличностни конфликти – типове, основания за класификацията, особености. Индивидуални различия в конфликтното поведение.

Според Ирина Христова Цветанова (приложен психолог) за междуличностите конфликти може да се каже, че са не само част от общуването и взаимоотношенията, а и че са написали много голяма част от историята на човечеството....
rusev02
78 7
Партниране при разрешаване на конфликти 11 стр.

Партниране при разрешаване на конфликти

Kонфликтът е част от ежедневието ни. Tой провокира, нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни, обръща установеното течение на нещата, кара ни да се пренастройваме на нова вълна, да погледнем на събитията, нещата и хората с други очи...
silviQ
0 0