Материали 1-10 от 51

Управление на конфликтите в организацията 90 стр.

Управление на конфликтите в организацията

Като израз на противоречието конфликтът иманентно се формира от наличието на две противоположни, но свързани в единство страни. В отношението между тези две страни се поражда конфликтът...
silviQ
0 0
Разработени теми по Конфликтология 74 стр.

Разработени теми по Конфликтология

История на конфликтологията. предмет, задачи и методи на конфликтологията. Всяка една наука има своята история, основаваща се на изследването на нейния обект, структурирането на нейния предмет и намиране на оптималните методи на науката...
silviQ
0 0
Теории за международните спорове и конфликти 45 стр.

Теории за международните спорове и конфликти

Независимо от това, че социалните отношения имат характеристиките на система, тези отношения съдържат огромно количество конфликти. Социалната система системно произвежда конфликти...
daniche90
0 0
Разрешаване на конфликтна ситуация 20 стр.

Разрешаване на конфликтна ситуация

Противоречията, кризите и катастрофите днес в България са свързани с конфликтогенната среда на прехода. индивидите, притежаващи конфликтологична култура, са в състояние да извършват конфликтологична диагностика и конфликтологичен анализ...
admin
58 8