Материали 1-10 от 4

Теория на етническия конфликт Етническият конфликт в глобализиращия се свят Управление и решаване на етнически конфликти 8 стр.

Теория на етническия конфликт. Етническият конфликт в глобализиращия се свят. Управление и решаване на етнически конфликти.

С напредването на интеграционните процеси, глобализацията на международния икономически и политически живот се утвърждава и една противоположна тенденция, която се изразява във факта...
dannyboy
0 2
Конфликти и преговаряне Видове конфликти Стратегии за решаване на конфликти 7 стр.

Конфликти и преговаряне. Видове конфликти. Стратегии за решаване на конфликти.

Конфликтът е налице, когато съществуват противоположни интереси; приемане от участниците в конфликта, че интересите им са несъвместими; вяра на всяка от страните, че другата вреди или възнамерява да навреди на интересите..........
messi
50 3