Материали 1-10 от 11

Конфликти и конфликтни ситуации 12 стр.

Конфликти и конфликтни ситуации

Думата "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък. Конфликтът е ситуация, в която две или повече страни възприемат целите и (или) интересите си като невъзможни....
cblock
38 5
Конфликти в здравеопазването - определение видове профилактика диагностика решения 13 стр.

Конфликти в здравеопазването - определение, видове, профилактика, диагностика, решения

Конфликтите, възникнали в здравната организация се разглеждат като негативни явления. Съвременните теоретици в областта на управлението заключават, че пълното отсъствие на конфликт в една организация не само е невъзможно, но не е и желателно...
messi
145 12
Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти 6 стр.

Кои са най-големите пречки за решаването на конфликти в нашата страна като имаме предвид новите идеи за мирното решаване на конфликти?

Разглеждайки въпроса, свързан с конфликтите в нашата страна и тяхното решение, придържайки се към основните идеи за мирно решаване, на първо място трябва да се определи значението на понятието конфликт...
messi
18 0
Предпазване от конфликти при формиране и в работната група 18 стр.

Предпазване от конфликти при формиране и в работната група

Конфликтът е част от ежедневието ни. Той провокира, нарушава спокойния ход на събитията и мислите ни, обръща установеното течение на нещата, кара ни да се пренастройваме на нова вълна, да погледнем на събитията, нещата и хората с други очи...
messi
10 0