Материали 1-10 от 57

Схеми за управление на електродвигателите 138 стр.

Схеми за управление на електродвигателите

Електрически машини са широко използвани в електрическите централи, промишлеността, транспорта, авиацията, в системи за автоматично управление и регулиране, в дома. Те конвертират механична енергия в електрическа(генератори) и обратно, електрическата...
nerven
0 0
Управление на електромеханични системи УЕМС 99 стр.

Управление на електромеханични системи (УЕМС)

Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
dannyboy
94 2
МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 91 стр.

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ, ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Ако топлофизическите параметри на изделието са нестабилни или няма възможност за точно спазване на времето за престой на изделията....
aronn
15 0
Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии 88 стр.

Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии

Алгоритмите за дистанционна релейна защита на електропроводни линии са основна част от структурата на цифровата релейна защита. Изследователите забелязват, че релейната защита на преносните линии представлява най-голямо предизвикателство, както и...
daniche90
0 0
Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция quotСеверquot 46 стр.

Изчисляване надеждността на показателите - схемата за електросднабдяване на подстанция "Север"

Системите за електроснабдяване имат същите особености както и електроенергийните системи. Една от основните характеристики на системата е надеждността, определяща икономическата ефективност на функциониране на системата...
nerven
0 0
Пълнителна и изпускателна системи Системи за свръхпълнене 44 стр.

Пълнителна и изпускателна системи. Системи за свръхпълнене

Елементи на пълнителната система. Въздухоочистители. Пълнителен колектор. Системи за пълнене с променлива характеристика. Конструктивен анализ...
messi
0 0