Материали 1-10 от 3

Постоянно токов и Асинхронен двигател 1 стр.

Постоянно токов и Асинхронен двигател

Асинхронен двигател – АД са основни преобразуватели на електрическа енергия в механична. Предимствата на АД са относително простата и евтина конструкция, голямата експлоатационна надежност, минималното обслужване, високият к.п.д....
respekt
28 3