Материали 1-10 от 57

Двигател за постоянен ток с независимо възбуждане тип МП-32 12 стр.

Двигател за постоянен ток с независимо възбуждане тип МП-32

1.Да се построи естествената механична характеристика ?=f(M) за двигателен режим , генераторен режим и режим на динамично спиране... 2.Да се построи изкуствена механична характеристика в режим на динамично спиране
pelikan
163 9
Електрообзавеждане 41 стр.

Електрообзавеждане

Крановете са едни от най - разпространените подемно транспортни агрегати с общо промишлено предназначение. Представляват съчетания подемни механизми с механизми за преместване,при което могат да се извършват товарно - разтоварни технологични....
admin
27 5
Постоянно токов и Асинхронен двигател 1 стр.

Постоянно токов и Асинхронен двигател

Асинхронен двигател – АД са основни преобразуватели на електрическа енергия в механична. Предимствата на АД са относително простата и евтина конструкция, голямата експлоатационна надежност, минималното обслужване, високият к.п.д....
respekt
28 3
Източник на постоянно напрежение 27 стр.

Източник на постоянно напрежение

Общата схема на едно токозахранващо устройство се състои от три основни функционални блока – мрежов трансформатор, токоизправител (вентилна група), филтър и стабилизатор...
daniche90
21 3
Електрообзавеждане на пътнически асансьор 6 стр.

Електрообзавеждане на пътнически асансьор

Задачи за изпълнение: Предварителен избор на електродвигател. Построяване на товарова диаграма на подемния механизъм. Проверка на избрания електродвигател...
dannyboy
0 3
Проектиране на електрообзавеждане и избор на елементи на производствени машини и механизми 14 стр.

Проектиране на електрообзавеждане и избор на елементи на производствени машини и механизми

Работното напрежение на защитата трябва да бъде равно или по-голямо от номиналното напрежение на захранващата мрежа. Съвременните защити имат работно напрежение 1000v, така че изискването е изпълено за всички мрежи нн....
admin
13 2
Управление на електромеханични системи УЕМС 99 стр.

Управление на електромеханични системи (УЕМС)

Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
dannyboy
94 2