Материали 1-10 от 5

Измерване на магнитен поток магнитна индукция и интензитет на магнитното поле 5 стр.

Измерване на магнитен поток, магнитна индукция и интензитет на магнитното поле

Магнитното поле може да се опише с величините индукция (B) и интензитет (H). При излследване на магнитните свойства на телата е прието външното магнитно поле да се описва от неговия интензитет (или сила) (H), a величината индукция (B) се...
ivan40
60 0