Материали 1-10 от 1

Лазери 2 стр.

Лазери

Видове. Основният принцип, който най - често се използва за класифицирането на лазерите е типът на активната среда. Различаваме четири основни вида лазери: твърдотелни, газови, течни и полупроводникови лазери...
mOn
17 1