Материали 1-10 от 2

Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии 88 стр.

Изследване на алгоритми за цифрови дистанционни защити на електропроводни линии

Алгоритмите за дистанционна релейна защита на електропроводни линии са основна част от структурата на цифровата релейна защита. Изследователите забелязват, че релейната защита на преносните линии представлява най-голямо предизвикателство, както и...
daniche90
0 0