Материали 41-50 от 57

Източник на постоянно напрежение 27 стр.

Източник на постоянно напрежение

Общата схема на едно токозахранващо устройство се състои от три основни функционални блока – мрежов трансформатор, токоизправител (вентилна група), филтър и стабилизатор...
ndoe
22 2
Управление на електромеханични системи УЕМС 99 стр.

Управление на електромеханични системи (УЕМС)

Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
dannyboy
94 2
Изследване на автоматични прекъсвачи 5 стр.

Изследване на автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи имат голяма комутационна възможност и се използват за оперативно включване и изключване на електрически вериги. Служат и за защита на електрически съоражения, като автоматично изключват електрическата верига ...
legolas
9 0
Лазери 2 стр.

Лазери

Видове. Основният принцип, който най - често се използва за класифицирането на лазерите е типът на активната среда. Различаваме четири основни вида лазери: твърдотелни, газови, течни и полупроводникови лазери...
mOn
17 1
Измерване на магнитен поток магнитна индукция и интензитет на магнитното поле 5 стр.

Измерване на магнитен поток, магнитна индукция и интензитет на магнитното поле

Магнитното поле може да се опише с величините индукция (B) и интензитет (H). При излследване на магнитните свойства на телата е прието външното магнитно поле да се описва от неговия интензитет (или сила) (H), a величината индукция (B) се...
ivan40
60 0
Изследване на релейно-контакторни схеми за директно пускане и реверсиране 7 стр.

Изследване на релейно-контакторни схеми за директно пускане и реверсиране

При релейно-контакторното управление на електрозадвижванията превключванията в главната верига на двигателя се извършват от специални електромагнитни апарати – контактори. Контакторите имат два вида контакти: главни и спомагателни или блок-контакти....
gecata_maina
74 1