Материали 151-160 от 510

Хранителни добавки 12 стр.

Хранителни добавки

Хранителните добавки все по-широко навлизат както в професионалния спорт, така и във фитнеса. Правилното им дозиране и съчетаване една с друга гарантира успеха. Суплементите или хранителните добавки в никакъв случай не бива да се считат за заместител...
aronn
10 2
Физиологично действие на алкохола 11 стр.

Физиологично действие на алкохола

Всички алифатични алкохоли /метанол, етанол, пропанол, бутанол и др./ имат наркотичен ефект, те са упойващи вещества. Алкохолът е психотропна субстанция, която упражнява множество действия върху организма...
aronn
43 4
Химични реакции в природата в практическата дейност на човека 12 стр.

Химични реакции в природата в практическата дейност на човека

Химична реакция – превръщането на изходни вещества в продукти на химичната реакция. Закон за запазване на масата на веществата – при химични рекации масата на изходните вещества е...
rusev02
322 20
Кръговрат на сярата 10 стр.

Кръговрат на сярата

Сярата е минeрал с киселинно образуващи функции. В естествена форма сярата представлява жълти кристали в твърдо състояние. В природата тя се намира в чист вид или под формата на сулфидни и сулфатни минерали...
daniche90
124 4