Материали 141-150 от 510

Окислително- редукционни процеси 12 стр.

Окислително- редукционни процеси

Исторически понятието окислително-редукционни процеси е възникнало при изучаване на реакции с участието на кислород. Процесите на свързване с кислород се означавали като окисление, а на отнемане на кислород – редукция...
messi
17 1
Халогенна група 12 стр.

Халогенна група

Какво наричаме халогенна група? Ние знаем, че елементите, подобни на натрия, образуват алкалната група. А такива елементи, които са подобни на хлора (флуор, бром, йод, астат), изграждат друга група, наречена халогенна група...
rusev02
9 1
Етанол- етилов алкохол 25 стр.

Етанол- етилов алкохол

Подобно на водата, в молекулата на етанола валентният ъгъл при кислорода е 108,5 (близък до тетраедричния ъгъл у метана 109 28".) по-големият валентен ъгъл при етола се дължи на отблъскването между обемистата c2h5-група и h-атом от хидроксилна...
cblock
124 8