Материали 1-10 от 44

Финанси и счетоводство 89 стр.

Финанси и счетоводство

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
Simonsita
1 0
Банково право 67 стр.

Банково право

При публичното привличане на влогове банката приема за своя сметка пари. Тя носи риска за парите. Инвестиционните посредници не са банки. Рискът е за клиента при тях....
admin
1 0
Здравно осигуряване 43 стр.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е неразделна част от социално-икономическия живот на всяка страна. Разработването на тази тема цели да покаже не само теорията, но и реално функциониращата здравна система в България...
nezabravima
6 3
Същност и функции на правото 26 стр.

Същност и функции на правото

същност - правото е съвкупност от общо задължителни правила за поведение /норми/, които се създават от оправомощени държавни органи и чието изпълнение е осигурено от държавата, включително чрез нейната принудителна сила...
nerven
3 1