Материали 1-10 от 162

Трудово правоТристранно сътрудничество при правната уредба на трудовите отношения 11 стр.

Трудово право/Тристранно сътрудничество при правната уредба на трудовите отношения  

Тристранното сътрудничество в България играе все по-голяма роля в икономиката и политиката в страната. Тъй като решенията на правителството, вследствие на консултациите със социалните партньори, обикновено касаят пряко или непряко всеки гражданин и фирма,
m-g
0 0
Служебното правителство спирачка пред политическото лидерство и дефект на конституционната уредба 12 стр.

Служебното правителство – спирачка пред политическото лидерство и дефект на конституционната уредба

Разглежда се правния статут на служебното правителство и рисковете за конституционния ред, породени от недобре уредените в Конституцията правомощия на служебния кабинет...
aronn
0 0
Публична власт 31 стр.

Публична власт

В настоящата разработка ще разгледаме публичната власт, но първоначално ще разгледаме политиката и нейната същност. Политиката не е всичко, но е във всичко. Тя е в организациите, в синдикалните организации, в партиите, в държавата и други...
ivan40
0 0