Материали 1-10 от 1

Владение Право на собственост 5 стр.

Владение. Право на собственост

Владение – съгласно закона за собствеността владението представлява упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя.От даденото определение се извличат 2 елемента:...
lubega
1 0