Материали 1-10 от 56

Видове публикуеми цени за международните пазари на мед 14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3
Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория 12 стр.

Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика през погледа на неокейнсианската теория

Поучени от настоящата криза, почти всички развити страни възприемат модерната кейнсианска теория и практика. България се очертава като един от малкото самотници с либералната си политика...
ndoe
0 0
Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура 4 стр.

Индекси на субективните мнения и настроения на бизнеса и домакинството за икономическата конюнктура

Анализът е посветен на отговора на въпроса : Кои от трите месечни статистически публикации (Monthly Bulletin of Statistic/UN , Main Economic Indicators /OECD , Financial Statistics/IMF ) съдържат данни за индексите на субективните мнения и настроения на б
rosi_too
1 0
Владение Право на собственост 5 стр.

Владение. Право на собственост

Владение – съгласно закона за собствеността владението представлява упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя.От даденото определение се извличат 2 елемента:...
lubega
1 0
Как основателят на WikiLeaks може да напусне посолството на еквадор 3 стр.

Как основателят на WikiLeaks може да напусне посолството на еквадор?

Основателят на wikileaks Джулиан Асандж живее в посолството на Република Еквадор в Лондон повече от девет месеца. Той потърси убежище в средата на юли 2012г. и ще остане там, докато не бъде прехвърлен в Еквадор...
the_magicer
0 0