Материали 1-10 от 44

Казус-основи на правото 10 стр.

Казус-основи на правото

Лицето С.К работи като служителка в общинска администрация. В същото време тя участвала като вещо лице в съда и изготвяла експертизи. Поради тази й ангажираност, тя е отсъствала от работа в общината.....
admin
26 4
Здравно осигуряване 43 стр.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е неразделна част от социално-икономическия живот на всяка страна. Разработването на тази тема цели да покаже не само теорията, но и реално функциониращата здравна система в България...
nezabravima
6 3
Курсова работа по облигационно право 24 стр.

Курсова работа по облигационно право

Безспорно тълкуването на разпоредбите чл.90 и чл.91 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и тяхната съпоставка е предмет на дискусия, тъй като поражда редица въпроси, на които не може да се отговори с еднозначен отговор...
ndoe
0 2
Социалната държава 19 стр.

Социалната държава

Преди всичко държавата сама по себе е си е обществена структура, която има за цел съчетаването на обществения и частния интерес, в следсвие на което да бъде запасена както общността, така и държавната структура.....
admin
3 1