Материали 1-10 от 5

Казус по търговско право 6 стр.

Казус по търговско право

Лицето А.В. е търговски посредник. Той сключил договор за търговско посредничество с В.С. В хода на делото се установява, че търговският посредник в изпълнение на договора за търговско посредничество действа активно за приключвани на бартерните сделки..
cblock
15 1
Казус-основи на правото 10 стр.

Казус-основи на правото

Лицето С.К работи като служителка в общинска администрация. В същото време тя участвала като вещо лице в съда и изготвяла експертизи. Поради тази й ангажираност, тя е отсъствала от работа в общината.....
admin
26 4