Материали 1-10 от 44

Банково право 67 стр.

Банково право

При публичното привличане на влогове банката приема за своя сметка пари. Тя носи риска за парите. Инвестиционните посредници не са банки. Рискът е за клиента при тях....
admin
1 0
Владение Право на собственост 5 стр.

Владение. Право на собственост

Владение – съгласно закона за собствеността владението представлява упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя.От даденото определение се извличат 2 елемента:...
lubega
1 0
Задачи на науката обща теория на правото 9 стр.

Задачи на науката обща теория на правото

Появата на правото е следствие на дълъг и продължителен процес на нормативната еволюция на доправната култура на обществото, който бавно и неотменно се е развивал и обогатявал. За това допринасят различни фактори от разнообразно естество....
admin
2 0