Материали 1-10 от 2

Протест при менителнични сделки 25 стр.

Протест при менителнични сделки

История. Основните принципи, които са установени в правния режим. ТЗ придава на менителничните ефекти три основни функции - прехвърлителна, посредством която се облекчава прехвърлянето на материализираните в тях права; легитимационната функция...
emoto_92
1 0