Материали 1-10 от 8

Протест при менителнични сделки 25 стр.

Протест при менителнични сделки

История. Основните принципи, които са установени в правния режим. ТЗ придава на менителничните ефекти три основни функции - прехвърлителна, посредством която се облекчава прехвърлянето на материализираните в тях права; легитимационната функция...
emoto_92
1 0
Правно-регулаторна рамка по европейското законодателство за видове лечебни заведения и управлението им 35 стр.

Правно-регулаторна рамка по европейското законодателство за видове лечебни заведения и управлението им

Материалът е с обем от 35 страници. Направено е сравнение на правно-регулаторната рамка за лечебните заведения в България и някой от европейските държави....
dannyboy
2 0
Правата на детето 15 стр.

Правата на детето

Правата на личността и правата на детето са изключително актуална тематика за съвременното общество. Принципите на хуманизма следва да са пряко свързани с възпитанието на съвременния човек като основната му роля следва да е уважението на детето...
mOn
0 0
Примерна структура на съдебната реч 6 стр.

Примерна структура на съдебната реч

Съдебната реч има място в точно определен момент на наказателния процес. Това е етапът на съдебните прения. В един съдебен процес, съдебното заседание е моментът в който основните принципи на наказателния процес (публичност ...
nerven
9 0
Правосубектност на международните организации 18 стр.

Правосубектност на международните организации

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави. Напоследък все по-популярен субект на международното право са създаваните от държавите международни организации – Организация на обединените нации, Европейски съюз и др....
ivan40
0 0
Консулски класове Патент и екзекватура Консулски окръг 7 стр.

Консулски класове. Патент и екзекватура. Консулски окръг

Институцията на почетните консули има факултативен характер. Всяка държава е свободна да реши, дали да назначава или приема почетни консулски длъжностни лица. Това е отбелязано и в чл. 68 от виенската конвенция от 1963г....
admin
6 1