Материали 11-20 от 44

Протест при менителнични сделки 25 стр.

Протест при менителнични сделки

История. Основните принципи, които са установени в правния режим. ТЗ придава на менителничните ефекти три основни функции - прехвърлителна, посредством която се облекчава прехвърлянето на материализираните в тях права; легитимационната функция...
emoto_92
1 0
Курсова работа по облигационно право 24 стр.

Курсова работа по облигационно право

Безспорно тълкуването на разпоредбите чл.90 и чл.91 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и тяхната съпоставка е предмет на дискусия, тъй като поражда редица въпроси, на които не може да се отговори с еднозначен отговор...
ndoe
0 1
Представителсво Видове представителство 22 стр.

Представителсво. Видове представителство

Представителството като правно явление се намира в тясна връзка с дейността на правните субекти при извършване на юридически действия по отношение на придобиване на права и поемане на задължения.
nerven
6 1
Социалната държава 19 стр.

Социалната държава

Преди всичко държавата сама по себе е си е обществена структура, която има за цел съчетаването на обществения и частния интерес, в следсвие на което да бъде запасена както общността, така и държавната структура.....
admin
3 1
Теории за възникване на правото 17 стр.

Теории за възникване на правото

Въпросът за възникването на първото историческоправо нямаеднозначен отговор. Различните правни и политически теории садавалии различни отговори,свързани с общите възгледи за държавата, правото, обществото, историческото и социалното развитие....
admin
4 0