Материали 31-40 от 44

Теории за възникване на правото 17 стр.

Теории за възникване на правото

Въпросът за възникването на първото историческоправо нямаеднозначен отговор. Различните правни и политически теории садавалии различни отговори,свързани с общите възгледи за държавата, правото, обществото, историческото и социалното развитие....
admin
4 0
Задачи на науката обща теория на правото 9 стр.

Задачи на науката обща теория на правото

Появата на правото е следствие на дълъг и продължителен процес на нормативната еволюция на доправната култура на обществото, който бавно и неотменно се е развивал и обогатявал. За това допринасят различни фактори от разнообразно естество....
admin
2 0
Казус-основи на правото 10 стр.

Казус-основи на правото

Лицето С.К работи като служителка в общинска администрация. В същото време тя участвала като вещо лице в съда и изготвяла експертизи. Поради тази й ангажираност, тя е отсъствала от работа в общината.....
admin
26 4
Социалната държава 19 стр.

Социалната държава

Преди всичко държавата сама по себе е си е обществена структура, която има за цел съчетаването на обществения и частния интерес, в следсвие на което да бъде запасена както общността, така и държавната структура.....
admin
3 1
Банково право 67 стр.

Банково право

При публичното привличане на влогове банката приема за своя сметка пари. Тя носи риска за парите. Инвестиционните посредници не са банки. Рискът е за клиента при тях....
admin
1 0